Vins Montsant Mas de les Vinyes. Celler de Vins DO Montsant, Comarca del Priorat

Avís Legal i Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ GENERAL

Dades generals i de contacte: Josep Borràs i Miquel, d’ara endavant MAS DE LES VINYES, amb domicili a, Mas de les Vinyes s / n 43.373 Cabacés – Tarragona – Spain, NIF: 38127494A, amb l’activitat de Autònom.
Telèfon: +34 652.568.848

Correu electrònic: josep@masdelesvinyes.com

2. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016 (RGPD), i al Reglament RD-1720/2007, MAS dE lES VINYES ha adaptat els actuals tractaments de dades personals als canvis i novetats, sabent que la RGPD és una norma que substitueix l’actual LOPD a partir de maig del 2018, i en compliment de aquesta norma MAS DE LES VINYES l’informa que:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Dades de Contacte del responsable:

Nom: Josep Borràs i Miquel. MAS DE LES VINYES
Domicili: Mas de les Vinyes s / n 43.373 Cabacés – Tarragona – Spain
Telèfon: +34 652.568.848
Correu electrònic: josep@masdelesvinyes.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i / o facilitar als interessats promocions de serveis o productes del seu interès relacionades amb la nostra activitat.

Les dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, i pot sol·licitar-ho en qualsevol moment dirigint-se per correu electrònic o correu postal al responsable del tractament. L’alta del tractament comptarà també amb l’aprovació expressa de l’usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En compliment de l’actual llei LOPD, adaptada al Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016, i al propi RGPD d’aplicació al maig del 2018.

EL CONSENTIMENT VOLUNTARI, EXPRESSO, I PRÈVIAMENT INFORMAT de l’Interessat, atorga a MAS DE LES VINYES. el tractament de les seves dades personals. L’interessat pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

Aquest consentiment s’obtindrà de manera que l’interessat haurà de validar la casella de consentiment de la Política de Privacitat de MAS DE LES VINYES, en els formularis de contacte i en alguns casos validar un mecanisme automatitzat Opt-in que s’enviarà per correu electrònic per obtenir la validació expressa de l’usuari al correu electrònic al que va ser registrat.

MAS DE LES VINYES es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que recapti i del seu deure de guardar-així com a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

MAS DE LES VINYES té l’obligació de facilitar les dades personals només a l’interessat dels mateixos, en qualsevol moment. En cas de no fer-ho l’interessat pot formular la seva queixa a MAS DE LES VINYES, i / o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MAS DE LES VINYES té l’obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l’autoritat legal competent.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

MAS DE LES VINYES no cedeix les dades a tercers.

MAS DE LES VINYES. té l’obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l’Autoritat legal competent.

Amb el consentiment previ i exprés de l’interessat, MAS DE LES VINYES. , Pot utilitzar el servei d’Email Màrqueting de AWeber Systems Inc, el qual està a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. – Informació disponible en https://www.aweber.com/privacy.htm

L’única finalitat d’aquesta transferència és la gestió de les dades per a l’enviament d’informació puntual a l’interessat, relacionada amb els serveis de MAS DE LES VINYES.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre el Tractament de les seves dades a:
MAS DE LES VINYES
Nom: Josep Borràs i Miquel. MAS DE LES VINYES
Domicili: Mas de les Vinyes s / n 43.373 Cabacés – Tarragona – Spain
Telèfon: +34 652 568 848 / +34 669 24 93 30
Correu electrònic: josep@masdelesvinyes.com
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MAS DE LES VINYES. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. MAS DE LES VINYES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si l’interessat creu que hi ha un problema amb la forma en què estan manejant les seves dades té el dret de dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

MAS DE LES VINYES no admet dades personals de persones que siguin menors d’edat. MAS DE LES VINYES. s’eximeix de qualsevol responsabilitat sobre un interessat menor d’edat que hagi enviat dades personals a MAS DE LES VINYES.

Tota la informació que vostè. Ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes Vè. Ens garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà Vè. L’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a MAS DE LES VINYES. o tercers per la informació que faciliti.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de MAS dE lES VINYES o de tercers, sense que puguin entendre cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de MAS DE LES VINYES, sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Vinos-DO-Montsant

Vins DO Montsant

+34 652 568 848
josep@masdelesvinyes.com

Mas de les Vinyes s/n 43373 Cabacés - Tarragona - Spain
LOGO_CANDIDATURA_CATALA
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram